2010-08-21

Osynliga tecken

Ja, nu ska vi se ... Var var jag någonstans? Jo, jag var på sidan 80 och hade blivit trött på att räkna och bestämde mig för att använda tre dokument.

Alltså hade jag innehållsdokumentet (med själva boken), sammanfattningsdokumentet (med alla å:n tillsammans, som på omslaget) och radräknardokumentet (där jag kunde hålla koll på vilken rad jag egentligen befann mig på).

Sedan gjorde jag som så, att jag började i sammanfattningsdokumentet, där jag pluppade ner ett å. Det nedersta, för att få fatt på ett i taget; det hamnade på nästa sida för sig självt. Jag kopierade å:et, gick till radräknardokumentet och klistrade in det på översta raden där. Sedan la jag till en rad, kopierade hela rasket och klistrade in det på aktuell sida i innehållsdokumentet. För att få det att hamna rätt hade jag en markering i radräknardokumentet på nedersta raden – en rad med "osynliga" mellanslag – som en sorts stopp eller kant. Dessa skulle alltså hamna längst ner på sidan i innehållsdokumentet och när de satt på rätt plats började jag om igen. På nästa sida. Och nästa. Och nästa. Pluppa ner, kopiera, klistra in, lägg till ny rad, kopiera hela rasket, klistra in. Sätt de osynliga tecknen längst ner på sidan. Och börja om från början. Om och om och om och om igen.

Förstår man det här? Jag tycker själv att det låter komplicerat. Jag ska lägga in en bild sedan som kanske (?) gör det hela klarare.

Inga kommentarer: