2010-08-11

"En sann klassiker"

"Brusa högre lilla å" har recenserats på Axess-bloggen, där Nils Karl Karin Nils Tosstenson kallar mig "stor poet", boken "en sann klassiker" och hävdar att "Looft i sin praktik visar hur den språkmaterialistiska slipstenen ska dras".

Tosstenson har också en invändning mot mitt manifest och menar i ett mejl till mig att man inte får underskatta språkmaterialismens politiska dimensioner:

"Språkmaterialismen som en demokratisk kraft som bryter mot alla hierarkier i samhället och därmed är den enda sant revolutionära estetiken. I kraft av denna aspekt är språkmaterialismen den enda sant folkliga poesin, vilket innebär att all kritik av språkmaterialismen är odemokratisk och kanske till och med nazistisk. Vilket leder till att all kritik mot språkmaterialismen borde förbjudas!"

På Facebook har manifestet också genererat en del kommentarer, bland annat från Thomas Sjösvärd, som är inne på liknande tankegångar. Han saknar förbudet mot muntlighet och metaforer "och allt annat som traditionellt förknippats med lyrik, förkastandet av alla traditioner som sådana, samt kravet att alla i framtiden skall bli språkmaterialister och all annan litteratur förtigas av kritiken. Och så pluralismen!"

Inga kommentarer: