2011-09-17

That slippery medium

"It is wrong to think that the task of physics is to find out how nature is. Physics concerns what we can say about nature."

Så brukade Niels Bohr säga till sina kollegor – han var dansk, fysiker, nobelpristagare och inblandad i Manhattanprojektet – apropå att vi alla sitter ohjälpligt fast i det språkliga. Såväl poeter som fysiker, alltså. Vad gör man åt det? Vet inte. Det går ju inte ens att vara obegriplig och meningslös.

På bilden sitter Niels Bohr och filurar och figurerar med Albert Einstein. Både citatet och rubriken på det här inlägget kommer från boken "The Making of the Atomic Bomb" av Richard Rhodes som jag håller på och läser just nu.

Inga kommentarer: