2010-10-14

Å-dikt

Å i våga
Ä i väga
Ö i väg för våg

av Annasara Svanteson

Inga kommentarer: