2010-08-16

All dikt hänger ihop

Tack vare en kommentar på Argusbloggen från István Molnár kom jag i kontakt med den profetiska dikten "Före kvällen" av Eric Pauli Fylkeson. Den kan läsas här i sin helhet och sista versen lyder som följer:

Dröm läggs på dröm
men bara en handlar om
att leva om sitt liv
i endräkt,
att söka varaktig kontakt
med skuggorna
nere vid tjärnen,
att lämna G
och med sina allra minsta
försöka nå fram till å
före kvällen

Inga kommentarer: