2008-08-27

Liten tyskalektion

Så här låter det när Mefistofeles kallar fram lemurerna vid Fausts begravning:

Herbei, herbei! Herein, herein!
Ihr schlotternden Lemuren,
Aus Bändern, Sehnen und Gebein
Geflickte Halbnaturen.

Jag har tyvärr bara läst tyska i två år, men "schlotternden" verkar betyda "skälvande" och så handlar det om att lemurerna är lite halvdant hopsatta av ligament, senor och ben, om jag förstår det hela rätt.

Inga kommentarer: